Bureau Poppe

Bureau Poppe is een cultuur- en civieltechnisch adviesbureau, opgericht in 2000. Bureau Poppe adviseert tuin- en landschapsarchitecten en diverse overheden van schetsontwerp tot oplevering.

Ontwerpen van verschillende schaalniveaus, op zowel het grijze als groene vakgebied, worden uitgewerkt en vertaalt naar een bestek, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de technische detaillering en de materialisering van het ontwerp.  

Door jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met diverse freelancespecialisten kan Bureau Poppe met haar dienstenstenpakket ondersteuning op maat aanbieden voor het gehele planproces. Van inventarisatie van de bestaande situatie tot directievoering en toezicht bij de realisatie van een ontwerp.

Bureau Poppe maakt de vertaalslag van ontwerp naar realisatie met respect voor het ontwerp en oog voor kwaliteit en duurzaamheid.  

Contactgegevens

Adres
Dorpsplein 17 Mobiel: 06-21277567
6911 AJ Pannerden Mail: info@bureaupoppe.nl

Bureau Poppe • Cultuur - en civieltechniek

Adviseert en ondersteunt architecten en overheden van schetsontwerp tot oplevering.