Diensten

 • Landmeten
 • Inventarisatie

 • Ontwerpondersteuning

 • Haalbaarheidsramingen

 • Rioolontwerp

 • Constructieberekeningen en adviezen

 • (SSK) Kostenramingen en budgetbewaking

 • Beplantingsplannen

 • RAW bestekken en bestekstekeningen

 • Aanbestedingsprocedures

 • Directievoering en toezicht

Contactgegevens

Adres
Parallelweg 36 Mobiel: 06-21277567
6922 HR Duiven Mail: info@bureaupoppe.nl

Bureau Poppe • Cultuur - en civieltechniek

Adviseert en ondersteunt architecten en overheden van schetsontwerp tot oplevering.